logo

menyTexter

TEXTER I URVAL

Här nedan finns länkar till några av mina artiklar som publicerats online:

 

- "Cardell installerar ny konst på Chalmers" (Chalmers.se Juli-14)

- "Särskolan på tur till torget" (MiVida Aug -14)

- "Volontärer ger stöd åt utsatt grupp - om barn till föräldrar i fängelse" (Södra innerstadstidningen nr 2, 3013)

- "Ljudmiljön styr hur vi lyssnar" (Forskning & Framsteg, 3/-09)

- "Hälsokommunikatörerna" (Hivaktuellt, feb/-07)

- "Indiska kvinnor mot Coca-cola" (Sydsvenskan mar -06)sidfot