logo

menyUppdr

UPPDRAGSGIVARE


Genom åren har jag huvudsakligen arbetat för bransch- och organisationspress. Den snabba teknik- och samhällsutvecklingen har medfört mer skiftande uppdragsgivare.

Under många år medverkade jag i Journalistförbundets tidning Journalisten och även i flera andra fackförbundstidningar.

Mellan 1994 och 2011 arbetade jag regelbundet för SOS Alarms personal- och kundtidningar.

Under de drygt 20 år som tidskriften HIV-aktuellt fanns var jag ständig medarbetare där.

En tidskrift som återkommer bland mina uppdragsgivare är Alkohol & Narkotika som utges av CAN, Centralförbundet för Alkohol- och Narkotikaupplysning.

Bland nuvarande uppdragsgivare finns stadsdelstidningen Södra innerstadstidningen i Malmö samt Akademikern, medlemstidning för Akademikerförbundet SSR.

sidfot